HappyOrNot HappyOrNot

Visste du att kunder som får bra service köper mer?

Inom försäljning av hemelektronik besöker kunder din affär när de är ute efter något speciellt. Eftersom kunder är där för att handla måste du se till att de får en fantastisk upplevelse hos dig.

Om kunden har en bra upplevelse ökar möjligheten att de köper produkten de var ute efter, och mer därtill! En kundservice utan dess like från den stund då de kommer in tills det att de går därifrån är nyckeln till ökad försäljning.

HappyOrNot Smiley Touch- HappyOrNot inom hemelektronik

Mät hur nöjda patienter är vid varje upplevelsepunkt

Avdelningar

Identifiera om kunden hittar det de söker

HappyOrNot icon - Product selection

Kassor/utgångar

Mät den generella affärsupplevelsen

HappyOrNot icon - Shopping cart

Personal

Mät personalens känslor om arbetsdagen

HappyOrNot icon - Employees

Online

Få reda på hur enkel onlinebutiken är att använda

HappyOrNot icon - Webshop

Samt andra områden som:

Kundservice | Affärsutgång | Pick up point | och mer!

Förvandla din service med information om kunders upplevelser

Identifiera smärtpunkter

Med omedelbar tillgång till kunders höjd- och lågpunkter blir det enklare att hitta och ta bort orsaker fort.

Bekräfta förbättrande åtgärder

Ta reda på hur effektiva dina förbättrande åtgärder har varit med hjälp av kundens feedback på förändringarna.

Motivera personalen

Informationen om kundupplevelser hjälper de anställda att bli mer medvetna om deras interaktion med kunder och motiverar dem att ge ännu bättre service.

Öka nöjdheten inom alla affärsområden

Besök din företagssektor för att lära dig hur du förbättrar både kundernas och de anställdas upplevelse!