HappyOrNot HappyOrNot

Smiley Digital™

Dekk din online-tjeneste

Undersøk brukeropplevelsene av dine online-tjenester med dette utmerkede verktøyet for samling av kundetilbakemeldinger online.

Legg et nettsmileypanel inn på nettsiden din for å samle brukeropplevelser.

  • Full kompatibilitet
    Fungerer sømløst sammen med smileyterminalen og smileyterminalen med berøringsskjerm.
  • Åpne tilbakemeldinger
    Få dypere innblikk i dine serviceresultater
  • Datasupport ikke nødvendig
    Plasseres på nettsiden din via en enkel skript, og oppdateringene er gratis og skjer automatisk.

Intelligent rapportering. Følger alltid med.

Følg med på og styr dine serviceresultater med intuitive og interaktive dataanalyser. Lokaliser problemer, finn årsakene enkelt og utfør mål- og verifiserbare forbedringstiltak.

Få tilgang til dine resultater 24/7 på et online-dashboard via mobil rapportering og automatiske e-postrapporter.

Hurtigvisningen gir deg en rask oversikt over dine viktigste resultater, oppsummert i enkle, informative widgeter.

Dette kan hjelpe deg til å fokusere på den informasjonen som er viktigst, og til å spare tiden det tar å finne den.

Ved hjelp av analysene kan du undersøke langsiktige trender og lokalisere nøyaktig tid og sted for svekket servicenivå.

Du får full kontroll til å analysere dine forhenværende og nåværende resultater, og et bedre grunnlag for forbedringsavgjørelser for framtiden.

Les gjennom dine åpne tilbakemeldingskommentarer for å få en mer nøyaktig definisjon av serviceproblemene som kan forbedres eller løses umiddelbart.

HappyOrNot Rapporteringstjenesten - Sentrale observasjoner HappyOrNot Rapporteringstjenesten - Generell fordeling
HappyOrNot Rapporteringstjenesten - Timedistribusjon HappyOrNot Rapporteringstjenesten - Åpne tilbakemeldinger

Inkluderte egenskaper

Web- & e-postrapporter

Resultatsammendrag bestemt etter rolle, sted og tid sent til e-posten din.

Interaksjonsrapporter

1 sides utskriftbar sammendragsrapport for deling av resultatene internt og på stedet.

Deling på sosiale medier

Oppsummeringsbilde for online deling på nettet med ett klikk.

HappyOrNot Web Smileys - Nettsmileyer
HappyOrNot Web Smileys - Nettsmileyer
HappyOrNot Web Smileys - Nettsmileyer
Vi har lagt merke til at du surfer fra Norge. Ønsker du å bytte til en språkversjon som er tilpasset landet ditt?
We have noticed that you are browsing from . Would you like to switch to a version suited for your country?