HappyOrNot HappyOrNot

Nöjda patienter läker snabbare – och sprider ryktet vidare!

kommunicerar patienter också bättre med sjukvårdspersonalen, följer instruktioner noggrannare och tar en aktivare del i sin egen behandling vilket tillsammans bidrar till deras fysiska återhämtning.

Gör din patient nöjdare än någonsin och hjälp dem läka snabbare med HappyOrNot! Mät deras upplevelse och förbättra kvaliteten på vården så kommer ryktet med säkerhet att spridas och ge er verksamhet ett lyft.

HappyOrNot Smiley Touch - HappyOrNot inom Vårdcentral

Mät hur nöjda patienter är vid varje upplevelsepunkt

Läkarmottagning

Mät vårdkvaliteten

HappyOrNot icon - Doctor's office

Väntrum

Hitta problem i patientschemat

HappyOrNot icon - Waiting time

Anställda

Ta reda på hur personalen känner inför arbetet

HappyOrNot icon - Employees

Utgång

Mät hur patienten upplevt servicen

HappyOrNot icon - Exit

Samt andra områden som:

Incheckning | Akutmottagning | Röntgen | Laboratorium | Personalutrymmen | Cafeteria | Sjukhusutgångar | Webbaserad service

Förvandla din service med information om patienters upplevelser

Få feedback från alla patienter

Genom att undvika långa, komplicerade undersökningar och göra feedback tillgänglig och användarvänlig kan även äldre patienter enkelt dela med sig av sina åsikter.

Engagera personalen i fantastisk vårdservice

Med feedback kan personalen tydligt se hur kvaliteten påverkar patientens upplevelse. Genom att engagera personalen i att förbättra resultatet skapas en gladare och tryggare miljö för patienter och besökare.

Fastställ och genomför förbättrande åtgärder fort

Omedelbar feedback som rör prestationer vid olika upplevelsepunkter gör det möjligt att fatta specifika, snabba beslut för effektiva förbättringar.

Colleen Taylor_Hannam Fertility Centre

Framgångshistorier inom sjukvården

Proven Track Record of High Patient Satisfaction Helps Sell Fertility Services

“We’ve seen HappyOrNot mold how our employees behave. Now, they recognize that when patients are being asked ‘how did we do today’ or ‘would you recommend us to your family and friends’, they want to be reason that our patients press the green button.”

- Colleen Taylor, Vice President of Operations at Hannam Fertility Centre

Öka nöjdheten inom alla affärsområden

Besök din företagssektor för att lära dig hur du förbättrar både kundernas och de anställdas upplevelse!