HappyOrNot inom Vårdcentral

Nöjda patienter är den bästa reklamen

Öka nöjdheten inom alla affärsområden

  • Vårdcentral
  • Sjukhus
  • Tandläkarmottagningar
  • Äldrevården
  • Veterinärkliniker
  • Blodgivarcentraler
  • Sjukgymnaster

Nöjda patienter läker snabbare – och sprider ryktet vidare!

kommunicerar patienter också bättre med sjukvårdspersonalen, följer instruktioner noggrannare och tar en aktivare del i sin egen behandling vilket tillsammans bidrar till deras fysiska återhämtning.

Gör din patient nöjdare än någonsin och hjälp dem läka snabbare med HappyOrNot! Mät deras upplevelse och förbättra kvaliteten på vården så kommer ryktet med säkerhet att spridas och ge er verksamhet ett lyft.

HappyOrNot Smiley Touch - HappyOrNot inom Vårdcentral

Mät hur nöjda patienter är vid varje upplevelsepunkt

Läkarmottagning

Mät vårdkvaliteten

HappyOrNot icon - Doctor's office

Väntrum

Hitta problem i patientschemat

HappyOrNot icon - Waiting time

Anställda

Ta reda på hur personalen känner inför arbetet

HappyOrNot icon - Employees

Utgång

Mät hur patienten upplevt servicen

HappyOrNot icon - Exit

Samt andra områden som:

Incheckning | Akutmottagning | Röntgen | Laboratorium | Personalutrymmen | Cafeteria | Sjukhusutgångar | Webbaserad service

Förvandla din service med information om patienters upplevelser

Framgångshistorier inom sjukvården

Proven Track Record of High Patient Satisfaction Helps Sell Fertility Services

“We’ve seen HappyOrNot mold how our employees behave. Now, they recognize that when patients are being asked ‘how did we do today’ or ‘would you recommend us to your family and friends’, they want to be reason that our patients press the green button.”

Colleen Taylor, Vice President of Operations at Hannam Fertility Centre
Läs berättelsen
Läs alla fallstudier
Colleen Taylor_Hannam Fertility Centre
GE Healthcare Smile Doctors Americas Essential Hospitals NYC Health Hospitals

Öka nöjdheten inom alla affärsområden

Besök din företagssektor för att lära dig hur du förbättrar både kundernas och de anställdas upplevelse!

Vi ser att du surfar från United States. Vill du byta till en språkversion för ditt land?
We have noticed that you are browsing from United States. Would you like to switch to a version suited for your country?