HappyOrNot HappyOrNot

Att bli medveten om patienters uppfattning är nyckeln till framgång

Precis som konsumenter har patienter numera tillgång till mycket information och kan välja vårdcentral från en informerad ståndpunkt. För att effektivt kunna vinna patientens lojalitet måste hälsovården investera i system som kontrollerar kvaliteten, övervakar servicen och möter patientens förväntningar.

Att lägga fokus på kvalitetsvård och patienters upplevelser ger dessutom stöd till förnyade sjukvårdsavtal med kommuner osv, som ordnar servicen till sina invånare, samt hjälper offentliga organisationer att skapa motivation där bra kvalitet och nöjda patienter krävs. Med tanke på kostnader måste sjukhuschefer prioritera strategier som mäter och förbättrar patientupplevelsen.

Det är viktigt att mäta patientupplevelsen och förbättra vården för att:

  • Behålla nuvarande patienter
  • Få nya patienter
  • Locka de bästa inom yrket
  • Förnya servicen och skapa motivation
HappyOrNot, HappyOrNot Reporting, HappyOrNot Feedback Results
0 Daglig feedback
HappyOrNot Smiley Terminal, HappyOrNot Smiley Kiosk, HappyOrNot Kiosk, HappyOrNot Feedback Survey
0 % Nöjda kunder
HappyOrNot Smiley Terminal, HappyOrNot Smiley Kiosk, HappyOrNot Kiosk, HappyOrNot Feedback Survey
0 % Missnöjda kunder

Hur står ni er? Vår världsomspännande datainsikt hjälper er att mäta era prestationer mot branschen och hamna på topp!

HappyOrNot förbättrar vården genom att

HappyOrNot Smiley Terminal - HappyOrNot inom sjukvård

Komma fram till förbättrande åtgärder som följer patienters uppfattningar

Med ett användarvänligt undersökningsverktyg som placeras i vårdpunkten kan patientens upplevelse fångas i realtid vilket ökar andelen svar och gör det lättare att fastställa förbättringar.

HappyOrNot Reporting Service in tablet view

Fördela personalstyrkan på bästa sätt

HappyOrNot kommer att identifiera om patientens upplevelse sviktar mellan varje mätpunkt, vilket gör det möjligt att placera personalen där den behövs som mest. De anställda kan då koncentrera sig på de viktigaste uppgifterna och erbjuda den bästa servicen.

Feedback result sharing

Bekräfta vårdkvaliteten

Dataanalysen kan användas för att bekräfta bra kvalitet och visa att förbättrande åtgärder varit framgångsrika genom att patienter blivit nöjdare.

Colleen Taylor_Hannam Fertility Centre

Framgångshistorier inom sjukvården

Proven Track Record of High Patient Satisfaction Helps Sell Fertility Services

“We’ve seen HappyOrNot mold how our employees behave. Now, they recognize that when patients are being asked ‘how did we do today’ or ‘would you recommend us to your family and friends’, they want to be reason that our patients press the green button.”

- Colleen Taylor, Vice President of Operations at Hannam Fertility Centre

Öka nöjdheten inom alla affärsområden

Besök din företagssektor för att lära dig hur du förbättrar både kundernas och de anställdas upplevelse!