HappyOrNot HappyOrNot

Smiley Touch™

Hitta ”varför”

Den stiliga pekskärmslösningen för insamling av feedback är det snabbaste och lättaste sättet att hitta orsakerna till kunders missnöje.

Med uppföljningsfrågor och öppna feedbackalternativ kan du reda ut vilka delar i din service som orsakar missnöje hos dina kunder, och då kan du genast vidta förbättringsåtgärder.

  • Användningsklar på några minuter
    Kan monteras snabbt och användas efter inkoppling
  • Feedback i 3 nivåer
    Första frågan – följdfråga – öppen feedback
  • Mycket bra användarupplevelse
    Ett stiligt, smidigt användargränssnitt leder användaren genom feedbackupplevelsen på ett smidigt sätt.
HappyOrNot Smiley Touch- Smileyterminal med pekskärm - Kundtillfredsställelse mät tablett

Smiley Touch - Basic

HappyOrNot Smiley Touch- Smileyterminal med pekskärm - Kundtillfredsställelse mät tablett

Smiley Touch - Basic

HappyOrNot Smiley Touch- Smileyterminal med pekskärm - Kundtillfredsställelse mät tablett

Smiley Touch - Standard

Intelligent rapportering. Alltid med.

Följ och administrera dina serviceresultat med intuitiva och interaktiva dataanalyser. Lokalisera problemen och hitta orsakerna lätt. Vidta förbättringsåtgärder som kan mätas och kontrolleras.

Kolla dina resultat 24/7 på vår instrumentpanel på nätet, via mobilen, och med automatiska e-postrapporter.

Snabbvyn ger dig genast en översikt av dina viktigaste resultat via enkla och informativa widgets.

Snabbvyn hjälper dig att koncentrera dig på den viktigaste informationen och ger dig tid att söka den.

Med analysverktyget kan du se långsiktiga trender och exakt fastställa tid och och plats för exeptionell service eller för nedgångar i utförande.

Du får full kontroll för att analysera dina gamla och nya resultat, och du kan fatta bättre förbättringsbeslut för framtiden.

Med hjälp av svar på ytterligare frågor och kommentarer på öppen feedback kan du få reda på de problem i din service som genast kan lösas eller förbättras.

HappyOrNot Rapporteringsservice - Vigtiga resultat HappyOrNot Rapporteringsservice - Allmän fördelning
HappyOrNot Rapporteringsservice - Fördelning per timme HappyOrNot Rapporteringsservice - Svaga punkter

Egenskaper som ingår

Skydd mot missbruk

Inbyggda och anpassade inställningar som filtrerar bort upprepade tryck och säkrar noggranna resultat.

Webb- och e-postrapporter

Resultatsammandrag enligt roll, enhet och tid automatiskt per e-post

Interaktionsrapporter

En sammandragsrapport på 1 sida för printning och delning av resultaten internt och på platsen.

Social delning

Sammandragsbild som kan delas på nätet med ett klick.

Tilläggsfunktioner

Varumärkespaket

Få terminalen att passa med ditt varumärke med våra varumärkespaket:

Standard: benplatta med varumärket + frågeformulär med ditt företags logo

Skräddarsydd: designa benplattan + frågeformuläret själv

Tekniska data

Vikt (monterad)

9,0kg

Dimensioner (monterad)

Djup: 340mm
Bredd: 340mm
Höjd: 1300mm
Vikt: 11,3kg

Dataöverföring

Skyddat 3G-nät

HappyOrNot Smiley Touch - Smileyterminal med pekskärm - Cafe
HappyOrNot Smiley Touch - Smileyterminal med pekskärm - Arbetsplats - Kontor