HappyOrNot HappyOrNot

Kundfeedback motiverar din säljpersonal att prestera bättre

Studier visar att den totala kundupplevelsen på apotek är mycket högre jämfört med andra typer av butiker. Vet du hur ditt apotek står sig i jämförelse med andra?

På ett apotek är personalens roll ofta central för kundupplevelsen och därför är mätningar av nöjdheten viktig. HappyOrNot erbjuder praktiska rapporter över kundnöjdhet för att du enkelt ska kunna se övergripande trender över kundernas belåtenhet, både i enskilda butiker och över flera butiker.

Stora volymer av kundfeedback gör det också möjligt för din personal att bedöma sina egna prestationer. Att anstränga sig lite extra kommer att återspeglas i feedbacken och deras framgång kommer att göras synlig.

Mät nöjdheten vid varje upplevelsetillfälle

Receptdisken

Följ trenderna för kunders nöjdhet över läkemedelsbehandling anonymt

Hälsa och skönhetsvård

Bevaka hur era kunder upplever er kundservice i butiken

Personalutrymmen

Mät personalens tillfredsställelse över arbetsdagen

HappyOrNot icon - Employees

Utgång

Mät den totala kundupplevelsen med besöket i din butik

Online

Utvärdera användarupplevelsen av din webbutik och hitta sätt att optimera försäljningen

Plus att du kan mäta andra områden som:

Produkturval / väntetider / och mycket mer!

Förbättra din försäljning och kundservice med information om nöjdhet!

Håll dina kunders kundupplevelse på topp hela tiden

HappyOrNot-tjänsten mäter nivån på kundnöjdheten hela tiden. De hjälper din personal att ta ansvar för sitt servicebeteende och motivera dem att prestera ännu bättre.

Öka din personals attityd gentemot försäljningsarbetet

Aktiv feedback från uppskattande kunder kan öka din personals vilja att föreslå produkter till kunder som de annars inte skulle tänka på att köpa.

Förbättra kundupplevelsen i hela kedjan

HappyOrNot är ett kraftfullt verktyg för utveckling av kundupplevelse i hela kedjan. Övervakning av olika platser gör det möjligt för chefer att upptäcka trender och utveckla samt införa bästa praxis.

Öka nöjdheten inom alla affärsområden

Besök din företagssektor för att lära dig hur du förbättrar både kundernas och de anställdas upplevelse!