HappyOrNot på apotek

En permanent åtgärd för bra kundupplevelser

Öka nöjdheten inom alla affärsområden

Kundfeedback motiverar din säljpersonal att prestera bättre

Studier visar att den totala kundupplevelsen på apotek är mycket högre jämfört med andra typer av butiker. Vet du hur ditt apotek står sig i jämförelse med andra?

På ett apotek är personalens roll ofta central för kundupplevelsen och därför är mätningar av nöjdheten viktig. HappyOrNot erbjuder praktiska rapporter över kundnöjdhet för att du enkelt ska kunna se övergripande trender över kundernas belåtenhet, både i enskilda butiker och över flera butiker.

Stora volymer av kundfeedback gör det också möjligt för din personal att bedöma sina egna prestationer. Att anstränga sig lite extra kommer att återspeglas i feedbacken och deras framgång kommer att göras synlig.

Mät nöjdheten vid varje upplevelsetillfälle

Receptdisken

Följ trenderna för kunders nöjdhet över läkemedelsbehandling anonymt

Hälsa och skönhetsvård

Bevaka hur era kunder upplever er kundservice i butiken

Personalutrymmen

Mät personalens tillfredsställelse över arbetsdagen

HappyOrNot icon - Employees

Utgång

Mät den totala kundupplevelsen med besöket i din butik

Online

Utvärdera användarupplevelsen av din webbutik och hitta sätt att optimera försäljningen

Plus att du kan mäta andra områden som:

Produkturval / väntetider / och mycket mer!

Förbättra din försäljning och kundservice med information om nöjdhet!

Öka nöjdheten inom alla affärsområden

Besök din företagssektor för att lära dig hur du förbättrar både kundernas och de anställdas upplevelse!

Vi ser att du surfar från United States. Vill du byta till en språkversion för ditt land?
We have noticed that you are browsing from United States. Would you like to switch to a version suited for your country?