HappyOrNot i utbildning

Förbättra studenternas välbefinnande och kvaliteten på utbildningstjänsterna

Öka nöjdheten inom alla affärsområden

Förbättra affärerna på campus och studenternas välbefinnande

En utbildningsinstitution har en skyldighet att ta hand om sina studenter. Deras välbefinnande är en prioritet.

Studenterna tillbringar en stor del av sina liv på campus. Med det breda sortiment av kommersiella och välbefinnanderelaterade tjänster som krävs måste utbildningsinstitutioner säkerställa att den övergripande campusupplevelsen inte bara infriar studenternas förväntningar, utan också överträffar dem.

HappyOrNot Smileys är perfekta för att samla in anonym feedback i stor volym kring studenttjänster på alla slags utbildningsinstitutioner. De kan användas för att samla in feedback från kunderna hos företagen på campus och mäta studentnöjdheten vad gäller de olika typerna av service som ges.

Med feedbackdata får både universitetets personal och ledning avgörande information som ger bättre beslutsunderlag vid nya initiativ, och möjliggör en bättre studentupplevelse och bättre möjlighet för företagen på campus att bedriva sin verksamhet.

Mät nöjdheten vid varje steg av upplevelsen

Studenttjänster

Ta reda på hur väl era tjänster hjälper studenterna att hantera utmaningarna på campus.

Boende och service

Håll koll på städningen och få snabb information om reparationsbehov via omedelbar feedback från de boende.

Studenternas välbefinnande

Mät hur studenterna mår och rikta supporttjänster dit de behövs mest.

Restauranger på campus

Fråga hur studenterna gillar atmosfären, urvalet, väntetiderna eller servicenivån.

Detaljhandel på campus

Övervaka nöjdheten med varu-/materialurvalet eller personalens service.

Förvandla din campusupplevelse med kundnöjdhetsdata!

Öka nöjdheten inom alla affärsområden

Besök din företagssektor för att lära dig hur du förbättrar både kundernas och de anställdas upplevelse!

Vi ser att du surfar från United States. Vill du byta till en språkversion för ditt land?
We have noticed that you are browsing from United States. Would you like to switch to a version suited for your country?