HappyOrNot HappyOrNot

Förbättra affärerna på campus och studenternas välbefinnande

En utbildningsinstitution har en skyldighet att ta hand om sina studenter. Deras välbefinnande är en prioritet.

Studenterna tillbringar en stor del av sina liv på campus. Med det breda sortiment av kommersiella och välbefinnanderelaterade tjänster som krävs måste utbildningsinstitutioner säkerställa att den övergripande campusupplevelsen inte bara infriar studenternas förväntningar, utan också överträffar dem.

HappyOrNot Smileys är perfekta för att samla in anonym feedback i stor volym kring studenttjänster på alla slags utbildningsinstitutioner. De kan användas för att samla in feedback från kunderna hos företagen på campus och mäta studentnöjdheten vad gäller de olika typerna av service som ges.

Med feedbackdata får både universitetets personal och ledning avgörande information som ger bättre beslutsunderlag vid nya initiativ, och möjliggör en bättre studentupplevelse och bättre möjlighet för företagen på campus att bedriva sin verksamhet.

Mät nöjdheten vid varje steg av upplevelsen

Studenttjänster

Ta reda på hur väl era tjänster hjälper studenterna att hantera utmaningarna på campus.

Boende och service

Håll koll på städningen och få snabb information om reparationsbehov via omedelbar feedback från de boende.

Studenternas välbefinnande

Mät hur studenterna mår och rikta supporttjänster dit de behövs mest.

Restauranger på campus

Fråga hur studenterna gillar atmosfären, urvalet, väntetiderna eller servicenivån.

Detaljhandel på campus

Övervaka nöjdheten med varu-/materialurvalet eller personalens service.

Förvandla din campusupplevelse med kundnöjdhetsdata!

Tillhandahåll bättre tjänster

Mät hur nöjda användarna är med ert tjänstesortiments omfattning och kvalitet. HappyOrNots dagliga resultatrapporter eliminerar forskningsförseningarna så att ni kan göra snabba förbättringar där det behövs som mest.

Ge en röst åt era studenter

Studenterna har extremt mycket att göra, men deras feedback är avgörande för att mäta nivån på de tjänster ni tillhandahåller. HappyOrNot Smileys är snabba, enkla och anonyma – ett perfekt verktyg för stressade studenter!

Bedriv företagsverksamhet på campus på ett mer effektivt sätt

De mesta av studentlivet sker på campus, så möjligheterna att bedriva företagsverksamhet är stora. Med nöjda studenter och effektiv styrning kan ditt företag på campus blomstra!

Öka nöjdheten inom alla affärsområden

Besök din företagssektor för att lära dig hur du förbättrar både kundernas och de anställdas upplevelse!