HappyOrNot HappyOrNot

En bra kundupplevelse ger resultat

Dagens konsumenter har fler val. Med den makt som internet och delningar på sociala medier ger, kan kunder fatta informerade beslut och välja en produkt eller service som ger dem den ultimata upplevelsen.

Med hjälp av information om kundupplevelser kan du uppgradera din meny, service och miljö enligt kundernas faktiska uppfattning. Du kan genomföra de nödvändiga förändringarna för att ge kunder en minnesvärd upplevelse, en upplevelse som får dem att komma tillbaka och ge rekommendationer till sina vänner.

HappyOrNot Smiley Touch - HappyOrNot inom Catering

Mät hur nöjda patienter är vid varje upplevelsepunkt

Cafeteria

Identifiera hur matkvaliteten uppfattas

HappyOrNot icon - Cafeteria

Kassaapparat

Ta reda på om matutbudet är optimalt

HappyOrNot icon - Shopping cart

Utgång

Mät besökets helhetsupplevelse

HappyOrNot icon - Exit

Personal

Mät hur de anställda upplevt arbetsdagen

HappyOrNot icon - Employees

Samt andra områden som:

Servicetillgänglighet | Väntetid | Renlighet i lokalen | Servicekvalitet | Onlineservice

Förvandla kundupplevelsen med upplevelseinformation

Välj de bästa leverantörerna

Övervaka hur matens kvalitet varierar beroende på vilka leverantörer och tillverkare som använts.

Justera menyn

Ta reda på vilka rätter som bedöms högst och lägst och justera menyn därefter. Den fortlöpande undersökningsprocessen gör det möjligt för dig att se vilka justeringar som är mest framgångsrika.

Hitta och lös serviceproblem omedelbart

Meddelanden i realtid gör att du kan se skiftningar i realtid och reagera omedelbart. Du kan åtgärda problem som exempelvis väntetid eller mattillgångar.

Motivera de anställda

Information om kundernas upplevelser gör personalen medveten om hur deras vänlighet och attityd påverkar hur nöjda kunderna är och uppmuntrar dem att ge ännu bättre service.

Arvind Stokes_ZeroCater

Framgångshistorier inom servicebranschen

Improving Client Success and Vendor Management at Top-tier Catering Company ZeroCater

“If you care about your customer experience, if you care about real-time data, if you care about knowing how the customers are experiencing your product and service, then you better have a system like HappyOrNot.”

- Arvind Stokes, V.P. of Operations at ZeroCater

Öka nöjdheten inom alla affärsområden

Besök din företagssektor för att lära dig hur du förbättrar både kundernas och de anställdas upplevelse!