HappyOrNot HappyOrNot

Fråga kunder vad du kan göra för att skapa en oförglömlig serviceupplevelse

I servicebranschen är erfarenhet din produkt. Det värde som skapas genom en högklassig service och positiv helhetsupplevelse är avgörande för att särskilja din serviceorganisation från konkurrenterna, driva upp din vinst och nå framgång.

Att mäta hur nöjda kunderna är inom alla områden av din verksamhet ger en värdefull insikt i utförandet och underlättar strategiska beslut om förbättring och styr åtgärden i rätt riktning.

Fler nöjda kunder resulterar i:

  • Kundlojalitet: Nöjda kunder återkommer istället för att söka upp andra serviceställen.
  • Fler rekommendationer :En nöjd kund berättar i snitt för tre andra personer om upplevelsen.
  • Starkare konkurrensfördel: Stick ut jämfört med andra serviceställen för att vinna kunder.
HappyOrNot, HappyOrNot Reporting, HappyOrNot Feedback Results
0 Daglig feedback
HappyOrNot Smiley Terminal, HappyOrNot Smiley Kiosk, HappyOrNot Kiosk, HappyOrNot Feedback Survey
0 % Nöjda kunder
HappyOrNot Smiley Terminal, HappyOrNot Smiley Kiosk, HappyOrNot Kiosk, HappyOrNot Feedback Survey
0 % Missnöjda kunder

Hur står ni er? Vår världsomspännande datainsikt hjälper er att mäta era prestationer mot branschen och hamna på topp!

Förvandla din service med information om kunders upplevelser

HappyOrNot Smiley Terminal - HappyOrNot inom servicebranschen

Fortlöpande utveckling och framgång på lång sikt

Att mäta upp- och nedgångar i kunders upplevelser för att fastslå orsaker gör att ledningen kan fördela resurser mer effektivt och applicera de bästa rutinerna i hela organisationen.

HappyOrNot Reporting Service in tablet view

Motivera personalen för att få ännu högre standard

Smileysarnas närvaro gör de anställda mer medvetna om deras kundbemötande. Att engagera anställda i att förbättra kunders upplevelser motiverar dem att erbjuda bra service.

HappyOrNot feedback result sharing

Förstärk kundrelationer

Få kunder och anställda att känna sig som en del av den drivande förändringen bakom dina förbättringar för att skapa ett mer meningsfullt förhållande, öka responsen och främja lojalitet och rekommendationer.

Arvind Stokes_ZeroCater

Framgångshistorier inom servicebranschen

Improving Client Success and Vendor Management at Top-tier Catering Company ZeroCater

“If you care about your customer experience, if you care about real-time data, if you care about knowing how the customers are experiencing your product and service, then you better have a system like HappyOrNot.”

- Arvind Stokes, V.P. of Operations at ZeroCater

Öka nöjdheten inom alla affärsområden

Besök din företagssektor för att lära dig hur du förbättrar både kundernas och de anställdas upplevelse!