HappyOrNot HappyOrNot

Vill du skapa en fantastisk arbetsplats? Fråga dina anställda hur du lyckas!

Strömmar talanger in snabbare än du hinner anställa, eller har du svårt att behålla dina nuvarande anställda? Oavsett var du befinner dig på skalan är det företag med glada och engagerade anställda som lyckas växa och driva upp intäkterna.

Det första steget mot en bra arbetsplats är att inse att de anställdas engagemang och lojalitet inte kan tvingas fram. Det måste förtjänas, och det bästa sättet att uppnå det är genom att bestämma sig för att skapa ett företag som är värt att engagera sig i varenda dag. Och för att ta reda på hur du gör det måste de anställda få chansen att ge feedback som visar vägen!

Ditt företag drar fördel av att mäta och förbättra hur nöjda de anställda är eftersom:

Vinsten ökar när produktiviteten ökar

Nöjda och engagerade anställda är mer produktiva vilket ger ditt företag en större vinst.

Inkomsten ökar tack vare förbättrad service

När dina anställda är glada och engagerade påverkar det deras attityd och motivation att ge en bra service (och nöjdare kunder köper mer och förblir lojala).

Kostnadsbesparingar genom att minska personalomsättningen och frånvaron

Behåll de anställda genom att ge dem möjligheten att uttrycka sin åsikt enkelt. På så sätt kan deras behov mötas samtidigt som de känner sig uppskattade.

Antalet sökande ökar tack vare ett utmärkt rykte som arbetsgivare

När företaget anses vara en bra arbetsplats sprider sig ryktet. Det förbättrar ditt rykte som arbetsgivare vilket lockar fler talanger och minskar rekryteringskostnader.

Nöjda anställda ger nöjda kunder!

Läs mer på vår blogg (EN)

HappyOrNot Smiley Touch feedback tablet to measure employee satisfaction

Professionella inom HR: vi förstår er!

Eftersom endast ett fåtal människor driver HR-avdelningar har man sällan utrymme att alltid hålla sig uppdaterad om de anställda. HappyOrNot är ett tillägg till HR-avdelningen som det första kommunikationsverktyget som tar reda på hur de anställda mår och känner. Med hjälp av HappyOrNot kan du:

Få mer feedback

Eftersom smileysarna är snabba, enkla och anonyma kan en högre respons garanteras. De anställda känner att de har makten att uttrycka sin riktiga åsikt utan att känna rädsla för att pekas ut.

Mät hur de anställda känner omedelbart

Daglig feedback från de anställda ger en fortlöpande nöjd känsla, snarare än vid bara ett ögonblick en gång om året. Att fånga känslorna i realtid och se upp- och nedgångar hjälper arbetsplatsen att utvecklas.

Ta itu med problem innan de eskalerar

Att kunna övervaka och se en nedgång hos de anställda gör det omedelbart möjligt att hitta anledningar till nedgången och rätta till dessa fort, vilket minskar påverkan på de anställdas glädje och prestationer.

Bana väg för fortlöpande förbättring

Att mäta de anställdas mående på vecko- eller månadsbasis kan visa om förbättrande åtgärder har varit lyckade och därför kan introduceras på andra avdelningar och enheter.

Skapa en kultur av öppen kommunikation

Ett engagerande undersökningsverktyg får de anställda att känna sig sedda och att deras åsikt spelar roll. Denna öppna kultur och gemensamma kommunikation främjar tillit, lojalitet och motivation och minskar personalomsättningen och ökar produktiviteten.

Hur kan ni förbättra er verksamhet genom att investera i medarbetarnöjdhet?

Ladda ner vår guide (EN)

HappyOrNot case study: Milhouse Construction & Engineering Inc.

Framgångshistorier om anställda

Easy Access to Internal Feedback Channels Leads to Better HR

“HappyOrNot has helped us to really see where we’re at and make an impact on where we were previously lacking. I think it has changed how the employees view our department and how we can service them better – I think it’s changed a lot.”

- Melanie Milhouse, Human Resource Manager

Vill du ha nöjdare kunder också?

Besök ditt affärsområde för att läsa mer om förbättrade kundupplevelser!