HappyOrNot på Restauranger

Gör din restaurang till favoritplatsen för alla

Öka nöjdheten inom alla affärsområden

Skapa en matupplevelse dina kunder längtar efter

Din restaurang är mer än den mat du serverar. Kunderna kommer också till dig för bekvämligheten, komforten, umgänget och till och med underhållning. Att göra deras upplevelse trevlig och minnesvärd gör att de kommer tillbaka!

Med hjälp av uppgifter om kundnöjdheten kan du mäta vad dina kunder verkligen tycker om din meny, dina tjänster och dina restauranger. Den omedelbara feedbacken ger dig möjlighet att alltid hålla servicenivån på hög nivå och omgående åtgärda problem.

Du kan också stödja din personal och hjälpa dem att öka sitt självförtroende med den stora volymen av positiv feedback från kunderna. Feedbacken ökar deras motivation och självförtroende och hjälper dem att förbättra sina arbetsinsatser. Hjälp din personal att glänsa!

Mät nöjdheten vid varje upplevelsetillfälle

Atmosfär

Är restaurangens entré varm och inbjudande? Känner sig dina kunder välkomna?

Matkvalitet

Mät dina kunders nöjdhet med matens kvalitet

Servicenivå

Ta reda på hur dina kunder upplever om de har fått en bra service

Toaletter

Håll koll på era kunders tillfredställelse med hygienen på era faciliteter

Utgång

Mät nöjdheten med den totala restaurangupplevelsen

Plus att du kan mäta andra områden som:

Medarbetarnas tillfredställelse / menyurval / rekommendationer / online / och mer!

Förändra er matupplevelse genom uppgifter om kundnöjdheten!

iss Nestlé Dixons Carphone Bayer Heathrow

Öka nöjdheten inom alla affärsområden

Besök din företagssektor för att lära dig hur du förbättrar både kundernas och de anställdas upplevelse!

Vi ser att du surfar från United States. Vill du byta till en språkversion för ditt land?
We have noticed that you are browsing from United States. Would you like to switch to a version suited for your country?